رمز را فراموش کرده اید؟

نمایش بلاگ های دل نوشته

بلاگ 2
سرخ پوستان از رییس جدید می پرسند : آیا زمستان سختی در پیش است؟ رییس جوان قبیله که نمی دانست چه جوابی بدهد می گوید : برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید. سپس به سازمان هواشناسی کشور زنگ می زند : آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟<br
  • دارای 6 لایک
بلاگ1
روی صورتم... آنجا که پیشانیم به پایان میرسد... باز هم کمی پایین تر یک جایی که پیش تر ها نامش لب بود! درد میکند! به قدمت تمام نبودنهایت... به دوری تمام نبوسیدن هایت!
  • دارای 6 لایک
حال و روزم خوش نیست
حال و روزم خوش نیست خودم را بغل میکنم و راه میروم .. دلم بی صبرانه آغوشی بزرگ و امن را آرزو میکند .... جایی که بتوان زار زد .. بی توضیح بی نگرانی .. ... دلم می خواهد بداند چه چیزی گلویم را سفت گرفته و رها نمیکند ..... کسی که بداند چرا مست
  • دارای 4 لایک
دوراهی
دوراهی...   وقتی به گذشته فکر م
  • دارای 7 لایک
عشقققققق
................................................................................................................ ..............................................................................................................  <
  • دارای 2 لایک
دوست داشتن
دوست داشتنت را دو قسمت کردم تا هم در دلم باشی هم در سرم... # علی_سید_صالحی
  • دارای 3 لایک
زمان قدیم
برگردیم به <a style="color: #000; font-family:
  • دارای 3 لایک
...........................
لطفاً ناگهانی <a style="color: #000; font-famil
  • دارای 2 لایک
توهم دانایی
زکریای رازی آمد و رفت!   انیشتین آمد و رفت! <p style="text-align:
  • دارای 8 لایک
عاشقانه ی من
خنده هاشو عشقه...گریه هاشو عشقه قهراش قشنگ بود دروغاشو عشقه اخماشو عشقه چشماشو عشقه رفتنش قشنگ بود رفتنشو عشقه تنهایی یعنی قلب درد داریو هیچکی نمیدونه با این قلبم دوست دارم دیوونه دردونه ی قلبم روی زخمام مرحم<br
  • دارای 1 لایک
نمایش بیشتر