رمز را فراموش کرده اید؟

نمایش بلاگ های دل نوشته

پاییز....
همیشه که پاییز فصل عاشق شدن قدم زدن و شعر خواندن نیست ... گاهی هم فصلی ست که می شود روی بعضی از خاطره ها مثل برگ های ریخته شده درخت پا گذاشت و رفت ... فرشته رضایی
  • دارای 4 لایک
عشق من...
روزی که بازوان بلورین صبح دم برداشت تیغ و پرده تاریک شب شکافت روزی که آفتاب از هر دریچه تافت روزی که گونه و لب یاران هم نبرد رنگ نشاط و خنده گمگشته بازیافت من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه
  • دارای 5 لایک
موسم بهار
پاییز شاعری ست که اعجاز می کند وقتی که با خیال ِتو آغاز می کند چون برگ ِزرد درهوس ِبی قرار ِباد اندیشه های تازه ورانداز می کند درمن نشسته بی تو خزانی که بعدازاین هر قفل بسته رابه جنون باز می کند بی بالیم حقیقت ت
  • دارای 3 لایک
بلاگ 2
سرخ پوستان از رییس جدید می پرسند : آیا زمستان سختی در پیش است؟ رییس جوان قبیله که نمی دانست چه جوابی بدهد می گوید : برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید. سپس به سازمان هواشناسی کشور زنگ می زند : آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟<br
  • دارای 6 لایک
بلاگ1
روی صورتم... آنجا که پیشانیم به پایان میرسد... باز هم کمی پایین تر یک جایی که پیش تر ها نامش لب بود! درد میکند! به قدمت تمام نبودنهایت... به دوری تمام نبوسیدن هایت!
  • دارای 6 لایک
حال و روزم خوش نیست
حال و روزم خوش نیست خودم را بغل میکنم و راه میروم .. دلم بی صبرانه آغوشی بزرگ و امن را آرزو میکند .... جایی که بتوان زار زد .. بی توضیح بی نگرانی .. ... دلم می خواهد بداند چه چیزی گلویم را سفت گرفته و رها نمیکند ..... کسی که بداند چرا مست
  • دارای 4 لایک
دوراهی
دوراهی...   وقتی به گذشته فکر م
  • دارای 9 لایک
عشقققققق
................................................................................................................ ..............................................................................................................  <
  • دارای 2 لایک
دوست داشتن
دوست داشتنت را دو قسمت کردم تا هم در دلم باشی هم در سرم... # علی_سید_صالحی
  • دارای 3 لایک
زمان قدیم
برگردیم به <a style="color: #000; font-family:
  • دارای 3 لایک
نمایش بیشتر