رمز را فراموش کرده اید؟

نمایش بلاگ ها

شبیه هیچکس نبودی...
شبیه هیچکس نبودی... شاید... همین کافی بود برای اینکه تا آخرعمر دیوانه‌ات‌ بمانم... خسته بودم خسته از تکرار... مدت‌ها بود همه چیز درزندگیم مدام درحال تکرار بود... وتو غروب ِآن روز ابری آمده بودی تا
  • دارای 1 لایک
عشق و هوس
❤️   می&
  • دارای 5 لایک
دقیقه نود
❣ بیشتر ما آدم‌های دقیقه نودیم!  <span st
  • دارای 7 لایک
مرد میخواهد
❤️   ماندن "مرد" می خ
  • دارای 6 لایک
فروغ فرخزاد
بس که لبریزم از تو می خواهم بدوم در میان صحراها سر بکوبم به سنگ کوهستان تن بکوبم به موج دریا ها بس که لبریزم از تو می خواهم چون غباری ز خود فرو ریزم زیر پای تو سر نهم آرام به سبک سایه تو آویزم<br /
  • دارای 2 لایک
شعر ناب
شـعر نـخوانید شـعر دلـبستگی می آورد شـعر دل لـرزه می آورد شـعر ‌دلــهره می آورد شـعر دلــتنگی می آورد مگر نه این است که شعر احسـاس درون ِ شاعر اسـت؟ شعر نـخوانید برای آنکـه قراره تنهایـش گذاری
  • دارای 2 لایک
فریدون مشیری
بنفشه‌ای خوشرنگ دمیده بود در آغوش کوه، از دل ِ سنگ. به کوه گفتم: شعرت خوش است و تازه و تر وگر درست بخواهی، من از تو شاعر تر‌ که شعرت از دل سنگ است و شعرم از دل ِ تنگ. <a class="postTag"
  • دارای 1 لایک
ادم ها
شاید تقصیر آدمها نیست که نمیتوانند روی حرفشان ، وعده‌هایشان و احساساتشان بمانند آنها بر روی زمینی زندگی می‌کنند که روزی یک‌بار خودش را دور می‌زند ...
  • دارای 1 لایک
اضافی....
از يك جايى به بعد خودَت "اضافى" بودن در رابطه را احساس ميكنى! گاهى زمين و زمان دست به دست هم ميدهند تا حالى ات كنند، كه ببين "فلانى" از اين جا به بعد، بود و نبودِ تو فرقى به حالِ مخاطبت ندارد كه ندارد!
  • دارای 0 لایک
پریچهر...
ای پریچهره که آهنگ کلیسا داری سینه مریم و سیمای مسیحا داری گرد رخسار تو روح القدس آید به طواف چو تو ترسابچه آهنگ کلیسا داری آشیان در سر زلف تو کند طایر قدس که نهال قد چون شاخۀ طوبا داری پای من در سر کوی تو به گِ
  • دارای 1 لایک
نمایش بیشتر