رمز را فراموش کرده اید؟
دوست فریــاد میـزند:
ســــــــرمــــــــون بــــــــــــــــــــالاســــــــــــــــــــــــــــــــــت چـــــــــــون بــــــــــــــالا ســـــــــــــــــــــــرمون خـــــــــــــــــداســـــــــــــــــــــــــــــت|| - در تاریخ: ۰۵, فروردین, ۹۵ ساعت ۱۵:۴۹
1951-03-22
 • دوست
  ۱۲, فروردین, ۹۵
  معنی دوست :
  د = دور از هم
  و = واسه هم
  س = سایه هم
  ت = تا عمر داریم کنار هم لینک
 • دوست عصبانی هست
  ۱۸, فروردین, ۹۷
  چرا هیچکس نیس
  لینک
 • دوست
  ۱۵, خرداد, ۹۶
  -به راحتی میشه در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد ولی به سختی می شه در قلب او جایی پیدا کرد.

  -به راحتی میشه در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد ولی به سختی می شه اشتباهات خود را پیدا کرد.

  -به راحتی میشه بدون فکر کردن حرف زد ولی به سختی می شه زبان را کنترل کرد.

  -به راحتی میشه کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم ولی به سختی می شه این رنجش را جبران کنیم.

  -به راحتی میشه کسی را بخشید ولی به سختی می شه از کسی تقاضای بخشش کرد.

  -به راحتی میشه قانون را تصویب کرد ولی به سختی می شه به آن ها عمل کرد.

  -به راحتی میشه به رویاها فکر کرد ولی به سختی می شه برای بدست آوردن یک رویا جنگید.

  -به راحتی میشه هر روز از زندگی لذت برد ولی به سختی می شه به زندگی ارزش واقعی داد.

  -به راحتی میشه به کسی قول داد ولی به سختی می شه به آن قول عمل کرد.

  -به راحتی میشه دوست داشتن را بر زبان آورد ولی به سختی می شه آنرا نشان داد

  -به راحتی میشه اشتباه کرد ولی به سختی می شه از آن اشتباه درس گرفت.

  -به راحتی میشه گرفت ولی به سختی می شه بخشش کرد.

  -به راحتی میشه یک دوستی را با حرف حفظ کرد ولی به سختی می شه به آن معنا بخشید.

  -و به راحتی میشه این متن را خوند ولی به سختی می شه به آن عمل کرد...! لینک
 • دوست
  ۱۳, خرداد, ۹۶
  مواظب قضاوتهایمان باشیم

  چه زیبا گفت #دکتر_شریعتی:


  برای کسی که میفهمد
  هیچ توضیحی لازم نیست
  و
  برای کسی که نمیفهمد
  هر توضیحی اضافه است

  آنانکه میفهمند
  عذاب میکِشند
  و
  آنانکه نمیفهمند
  عذاب می دهند

  مهم نیست که چه مدرکی دارید
  مهم اینه که چه درکی دارید لینک
  • 5 نفر این مطلب را دوست داشتند.
 • دوست
  ۱۴, اردیبهشت, ۹۶
  شیطان تو ایران داشت کادو روز معلم میخرید  گفتم شما دیگه چرا ؟!?

  گفت اختیار دارید ما این