رمز را فراموش کرده اید؟
مهسا فریــاد میـزند:
زندگی از مرگ پرسید چرا انسانها عاشق من هستند اما از تو متنفرند؟ مرگ پاسخ داد برای اینكه تو یك دروغ زیبایی و من حقیقتی تلخ.| - در تاریخ: ۲۰, شهریور, ۹۵ ساعت ۲۱:۳۹
1977-09-22