رمز را فراموش کرده اید؟
سید محمد فریــاد میـزند:
براي بعضي دردها نه مي توان گريه كرد نه مي توان فرياد زد براي بعضي دردها فقط مي توان نگاه كرد و بي صدا شكست| - در تاریخ: ۳۱, اردیبهشت, ۹۵ ساعت ۱۵:۰۷

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/royta/domains/royta.ir/public_html/core/feed.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/royta/domains/royta.ir/public_html/core/feed.php on line 42

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/royta/domains/royta.ir/public_html/core/feed.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/royta/domains/royta.ir/public_html/core/feed.php on line 42

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/royta/domains/royta.ir/public_html/core/feed.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/royta/domains/royta.ir/public_html/core/feed.php on line 42