رمز را فراموش کرده اید؟
سید محمد فریــاد میـزند:
براي بعضي دردها نه مي توان گريه كرد نه مي توان فرياد زد براي بعضي دردها فقط مي توان نگاه كرد و بي صدا شكست| - در تاریخ: ۳۱, اردیبهشت, ۹۵ ساعت ۱۵:۰۷
1987-02-14