رمز را فراموش کرده اید؟
mohsen فریــاد میـزند:
میخندمو دردامو میشمارم تلخه ولی شاید دلموا شه وقتی برای غصه هام جا نیست دیوارو هل میدم غمام جاشه| - در تاریخ: ۱۴, اردیبهشت, ۹۵ ساعت ۱۳:۴۸
1991-10-15