رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: ‎ساعت زنگی چرخ دار که کلاکی نام دارد ، این ساعت حرکت کرده و از دست شما پنهان می شود و برای خاموش کردن آن مجبورید از تخت پایین ببایید ??
? @asghar_oghla
اشتراک گذاشته شده با: همه