رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: هیچوقت،
هیچکس به اندازه ی من
دوستت نخواهد داشت!

این تو ، این تمامِ آدم ها...
اشتراک گذاشته شده با: همه