رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: اگه یه روز آلزایمرم بگیرم،
دستامو بگیری،
تو چشمام زل بزنی و بخندی،
شاید هیچی یادم نیاد، ولی دوباره عاشقت میشم
اشتراک گذاشته شده با: همه