رمز را فراموش کرده اید؟
تجـانس غریبی دارد<br /><br />شـعر با چشــم تو<br /><br />دست هایت با بهــار
توضیح عکس: تجـانس غریبی دارد

شـعر با چشــم تو

دست هایت با بهــار
  • 7 نفر این مطلب را دوست داشتند.
اشتراک گذاشته شده با: همه