رمز را فراموش کرده اید؟
با فاصله ای امن<br />که آسیب نبینی<br /><br />بنشین و فقط<br />شاهد ویرانی من باش...
توضیح عکس: با فاصله ای امن
که آسیب نبینی

بنشین و فقط
شاهد ویرانی من باش...
  • 5 نفر این مطلب را دوست داشتند.
اشتراک گذاشته شده با: همه