رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: ‌‌‏ ‌‌‏ آسمان روشن شد ؛

صبح من روشن تر

همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر

عطر لبخند درود

نور خورشید سلام

زندگی روز بخیر

عشق و امید سلام

سلام به شما دوستان گل

صبحتون بخیرو شادی
اشتراک گذاشته شده با: همه