رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: صدایت می کنم…
در لحظه های خیس نیایش
لحظہ هایی از جنس پرستش
با تو سخن میگویم گاه با زبان
گاه با اشـــک
خودت حاجتم را برآورده ساز…
  • 5 نفر این مطلب را دوست داشتند.
اشتراک گذاشته شده با: همه