رمز را فراموش کرده اید؟
قسم خوردم تو را حتی، نبینم در خیال خود<br />شب و روزم شده یادت،بگو از من چه میخواهی?!
توضیح عکس: قسم خوردم تو را حتی، نبینم در خیال خود
شب و روزم شده یادت،بگو از من چه میخواهی?!
  • 6 نفر این مطلب را دوست داشتند.
اشتراک گذاشته شده با: همه