رمز را فراموش کرده اید؟
زلف مشکین تو<br />یک عمر تأمل دارد<br />نتوان سرسری از<br />معنی پیچیده گذشت...
توضیح عکس: زلف مشکین تو
یک عمر تأمل دارد
نتوان سرسری از
معنی پیچیده گذشت...
اشتراک گذاشته شده با: همه