هر چقدر هم که پاییز باشد
بهاری ترین هوا سهم من است ....." name="description">تصویر 0263 فیسبوک
رمز را فراموش کرده اید؟
هر چقدر هم که پاییز باشد
بهاری ترین هوا سهم من است ....." alt="همین که عشق باشد
آن هم در حوالی " تو"
هر چقدر هم که پاییز باشد
بهاری ترین هوا سهم من است .....">
توضیح عکس: همین که عشق باشد
آن هم در حوالی " تو"
هر چقدر هم که پاییز باشد
بهاری ترین هوا سهم من است .....
اشتراک گذاشته شده با: همه