رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: ما برای با تو بودن عمر خود را باختیم
بد نبود ای دوست گاهی تو هم دل میباختی
  • 6 نفر این مطلب را دوست داشتند.
اشتراک گذاشته شده با: همه