رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: آن شب کجا بودی؟
وقتی دیدم آخرین چوب کبریت جهان
دارد خاموش می‌شود
و من تنها بودم!
#غادة_السمان
اشتراک گذاشته شده با: همه