رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: مژه بر هم نزدم آینه سان در همه عمر
بسکه در دیده من شوق تماشای تو بود
  • 5 نفر این مطلب را دوست داشتند.
اشتراک گذاشته شده با: همه