رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: وقتى ردپاى محبت خويش رادرقلب كسى باقى بگذارى
بيشتر از حاضرين، حاضر خواهى بود
حتى اگراز دیده غايب باشى …
  • 7 نفر این مطلب را دوست داشتند.
اشتراک گذاشته شده با: همه