رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: آهنگ جدید و بسیار زیبای یاسر محمودی به نام پرواز
http://music-bass.ir/189/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2/
  • شخصی تا کنون این را دوست نداشته.
اشتراک گذاشته شده با: همه