رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: آهنگ جدید و فوق العاده زیبای حمید عسکری به نام گذشته
http://music-bass.ir/212/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87/
  • شخصی تا کنون این را دوست نداشته.
اشتراک گذاشته شده با: همه