رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: دوستم داشته باش
بمان
دستت را به من بده
که در امتداد دستانت
بندری ست
برای آرامش....^_^
  • 5 نفر این مطلب را دوست داشتند.
اشتراک گذاشته شده با: همه