رمز را فراموش کرده اید؟

نظرسنجی : به نظر شما چرا وقتی کوچیک هستین بهتون میگن مرد شدی وقتی که بزرگ میشین بهتون میگن فک نکن مرد شدی هنوز بچه ای ؟


گذارنده: SAEID .pn

احمق بودن انسان ها (اول رای دهید) - 0%
فکر نکردن انسان ها درباره حرفیر که میزنند (اول رای دهید) - 0%

توضیح: برای دختران هم هس