رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 17378


گذارنده:


اقا سلام خسته نباشی من میخواستم کلش رو کامپیوتر نصب کنم اما نمیشه برنا انروید همخ گرفتم از نت اما باد نیستم نصبش کنم باید چیکار کنم؟

گزارش این وضعیت
اقا سلام خسته نباشی من میخواستم کلش رو کامپیوتر نصب کنم اما نمیشه برنا انروید همخ گرفتم از نت اما باد نیستم نصبش کنم باید چیکار کنم؟