رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 19010


گذارنده:


خداياشارژنداشتم ...
برايت مى نويسم : سلام
خدايا نت زمين قطع شده است رمز واى‌فای آسمان چنداست ؟ خدايا نت آسمان قوى است آنجا هم که فیلتر نیست ؟؟ راستى مِلاک دوست داشتن در آسمان چيست ؟ راستش اينجا که کسى مدت‌هاست کسى رادوست ندارد فقط لايک !! اينجا کسى نازت را نمی‌خرد ، اگر ثانيه اى نباشى یا پست نگذاری لفت می‌دهند یا بلاکت مى کنند .... خدايا زمين خيلى عوض شده است اينجا شخصيت با تعداد فالورهايت و ممبر کانالت سنجيده میشود هرچه بيشتر باشند عزيزترى و حتما باشخصیت ترم هستی ...
راستی ما اينجا دماغ‌هايمان را که وقت نکردى کوچکتر درست کنى خودمان کوچک مى کنيم ، اصلا چه اهميت دارد بدنمان اکسيژن کمترى مى گيرد و خونمان سياه‌تر میشود و قلبمان سنگ تر !!
خدايا نگفتى سيگنال آن بالاها خوب است ؟؟ مااينجا " تنهاييم " اما اگر نت وصل شود همه چيز خوب مى شود چون تا دلت بخواهد دوست مجازى داريم ... درست است نمی‌دانيم سياه هستند يا سفيد ، دروغ هستند يا راست ولى هستند و بودن‌شان نعمتی است در این هجوووم تنهاایی !

گزارش این وضعیت
خداياشارژنداشتم ...
برايت مى نويسم : سلام
خدايا نت زمين قطع شده است رمز واى‌فای آسمان چنداست ؟ خدايا نت آسمان قوى است آنجا هم که فیلتر نیست ؟؟ راستى مِلاک دوست داشتن در آسمان چيست ؟ راستش اينجا که کسى مدت‌هاست کسى رادوست ندارد فقط لايک !! اينجا کسى نازت را نمی‌خرد ، اگر ثانيه اى نباشى یا پست نگذاری لفت می‌دهند یا بلاکت مى کنند .... خدايا زمين خيلى عوض شده است اينجا شخصيت با تعداد فالورهايت و ممبر کانالت سنجيده میشود هرچه بيشتر باشند عزيزترى و حتما باشخصیت ترم هستی ...
راستی ما اينجا دماغ‌هايمان را که وقت نکردى کوچکتر درست کنى خودمان کوچک مى کنيم ، اصلا چه اهميت دارد بدنمان اکسيژن کمترى مى گيرد و خونمان سياه‌تر میشود و قلبمان سنگ تر !!
خدايا نگفتى سيگنال آن بالاها خوب است ؟؟ مااينجا " تنهاييم " اما اگر نت وصل شود همه چيز خوب مى شود چون تا دلت بخواهد دوست مجازى داريم ... درست است نمی‌دانيم سياه هستند يا سفيد ، دروغ هستند يا راست ولى هستند و بودن‌شان نعمتی است در این هجوووم تنهاایی !
 • و 20 نفر دیگر این را دوست داشتند.
 • در حال نمایش 20 نظر آخر (مشاهده همه نظرات)
 • Shahin ... اخه پول که تضمین زندگی زناشویی نمیشه در ثانی شکر خدا از لحاظ مادی چیزی کم ندارم
  در تاریخ ۲۱, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۳:۳۵ . خوشم آمد
 • Shahin ... حالا من به تو یه پیشنهاد میدم
  در تاریخ ۲۱, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۳:۳۵ . خوشم آمد
 • Shahin ... میگم بیا با سیف الله ی ما مزدوج شو بچه هاتون به من بگن عمو شاشا
  در تاریخ ۲۱, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۳:۳۶ . خوشم آمد
 • ★mina ★joon ووووی شوور؟؟؟؟؟آخجوووون باشه باشه
  در تاریخ ۲۱, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۳:۳۶ . خوشم آمد
 • Shahin ... ههههههههههههههههه پس قبوله
  در تاریخ ۲۱, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۳:۳۷ . خوشم آمد
 • ★mina ★joon آوره قبوله
  در تاریخ ۲۱, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۳:۳۷ . خوشم آمد
 • Shahin ... رفتم که این خبر مسرت بخشو به سیفی بدم
  در تاریخ ۲۱, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۳:۳۸ . خوشم آمد
 • ★mina ★joon باوشه برو منم برم بخابم
  در تاریخ ۲۱, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۳:۳۹ . خوشم آمد
 • Shahin ... برو دست خدا بهمرات شبت روشن
  در تاریخ ۲۱, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۳:۴۰ . خوشم آمد
 • Shahin ... شخصی به دارالحکومه رفت و گفت:
  این جانب با هزار مکافات کرایه ماشین جور کردم رفتم تو گروه دور همی ها عضو شدم اما کچلها هیچ کدامشان تحویل محویل نمی گیرند !
  گفتند: آیا شاهدی هم داری؟
  گفت: بله ؛ مش غلاملی شاهد من است
  گفتند: کسی را معرفی کن که قاضی او را بشناسد!
  در تاریخ ۲۶, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۱:۱۹ . خوشم آمد
 • در تاریخ ۲۶, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۱۱:۲۳ . خوشم آمد
 • ★mina ★joon شاااهین نیسی که کوووو؟؟؟؟؟
  در تاریخ ۲۶, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۱۶:۵۵ . خوشم آمد
 • Shahin ... الچی جوفتم هنو نیومدم
  در تاریخ ۲۶, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۰:۵۱ . خوشم آمد
 • در تاریخ ۲۶, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۲:۴۴ . خوشم آمد
 • Shahin ...
  افزودن به گالری

  سلام من شاهین هستم معتقدم خوشگلترین کچل ایرانم شما را به گروه { لال پرست } دعوت میکنم
  در تاریخ ۲۸, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۰:۲۴ . خوشم آمد . 1 نفر
 • ★mina ★joon هااان؟؟؟ چرا گروه نیومدی؟؟
  در تاریخ ۲۸, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۰:۴۲ . خوشم آمد
 • Shahin ... راستش یکم حالم خوش نیست مینا حوصله هیچو ندارم بعدا میام خدمتتون
  در تاریخ ۲۸, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۲۰:۳۸ . خوشم آمد . 1 نفر
 • ★mina ★joon ok ishala zood khob beshi
  در تاریخ ۲۹, اردیبهشت, ۹۶ ساعت ۱۵:۱۴ . خوشم آمد . 1 نفر
 • مسیح ارسطویی شاهینو دیگه کی شکست عشقی بش زد؟
  در تاریخ ۰۶, آذر, ۹۷ ساعت ۱۳:۲۵ . خوشم آمد
 • ★mina ★joon شاهین به نظرت شکست عشقی میخوره
  در تاریخ ۰۷, آذر, ۹۷ ساعت ۱۲:۱۷ . خوشم آمد