رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 20188


گذارنده:


پنجشنبه ها
دلم محکم می شود به
تویی که
همیشه بوده ای
تویی که
همیشه هستی
و حیات بابودن توست
که معنا دارد....
صدبار میخوانمت
لا اله الا الله الملک الحق المبین

گزارش این وضعیت
پنجشنبه ها
دلم محکم می شود به
تویی که
همیشه بوده ای
تویی که
همیشه هستی
و حیات بابودن توست
که معنا دارد....
صدبار میخوانمت
لا اله الا الله الملک الحق المبین
  • و 2 نفر دیگر این را دوست داشتند.