رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 21866


گذارنده:


گآهی وقتآ هیچی مثل خندوندن ِ یکی بهت احسآس ِ قدرت نمیده
..
مگه نه @Bad boy??(: نیستی توام..

گزارش این وضعیت
گآهی وقتآ هیچی مثل خندوندن ِ یکی بهت احسآس ِ قدرت نمیده
..
مگه نه @Bad boy??(: نیستی توام..
  • و 1 نفر دیگر این را دوست داشتند.