رمز را فراموش کرده اید؟

وضعیت شماره: 21868


گذارنده:


@علی
منم دلم تنگ شده(: شرمنده نبودم که ببینم پی امو (؛ خصوصیم خرآب شده نشد اونجا بگم ! تگ کردنو یآدم رفته !

گزارش این وضعیت
@علی
منم دلم تنگ شده(: شرمنده نبودم که ببینم پی امو (؛ خصوصیم خرآب شده نشد اونجا بگم ! تگ کردنو یآدم رفته !
  • و 2 نفر دیگر این را دوست داشتند.