رمز را فراموش کرده اید؟

اردبیل

بلاگ ها

رسم شیرین سوغاتی
یکی از زیباترین آداب و رسوم مردم ایران خرید سوغاتی و گرفتن هدیه از سفر است. این سوغات ها گواهی، است بر اینکه به یاد عزیزانمان بوده ایم و جای آن ها در این سفر خالی بوده
  • دارای 0 لایک

کاربران

0 دوست
در اردبیل > اردبیل زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۷۵
0 دوست
در اردبیل > ardebil زندگی میکند متولد ۰۸ شهریور ۱۳۷۴
6 دوست
در اردبیل > اردبیل زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۶۵
3 دوست
فوق لیسانس دارد از دانشگاه پیام نور بابل با رشته کارآفرینی گرایش توسعه در اردبیل > اردبیل زندگی میکند متولد ۰۶ شهریور ۱۳۶۹
6 دوست
در اردبیل > سرعین زندگی میکند متولد ۰۷ فروردین ۱۳۷۵
0 دوست
در اردبیل > اردبیل زندگی میکند متولد ۰۱ تیر ۱۳۴۷
0 دوست
در اردبیل > اردبیل زندگی میکند متولد ۲۵ آذر ۱۳۷۵
0 دوست
در اردبیل > تبریز زندگی میکند متولد ۱۷ بهمن ۱۳۷۱
0 دوست
در اردبیل > fh زندگی میکند متولد ۰۶ مهر ۱۳۶۰
0 دوست
در اردبیل > dfdf زندگی میکند متولد ۰۵ فروردین ۱۳۶۵
0 دوست
در اردبیل > dsds زندگی میکند متولد ۰۴ اردیبهشت ۱۳۷۲
0 دوست
در اردبیل > خلخال زندگی میکند متولد ۲۰ اسفند ۱۳۶۸

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر