رمز را فراموش کرده اید؟

بخیر

بلاگ ها

نسل مزخرف
❤️   نسل گند و مزخرفی بودیم ! نسل انتخاب بین بد و بدتر ! به ما که رسید رودخانه ها خشکید ، جنگل ها سوخت و ابر ها نبارید  دل به هر کس دادیم ، قبل از ما دل داده
  • دارای 5 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر