رمز را فراموش کرده اید؟

برتری

بلاگ ها

برتری ادمها
هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد؛ مگر به " فهم و شعور " ؛
  • دارای 3 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر