رمز را فراموش کرده اید؟

تبریز

بلاگ ها

سوغات چی ببریم؟
یکی از زیباترین آداب و رسوم مردم ایران خرید سوغاتی و گرفتن هدیه از سفر است. این سوغات ها گواهی، است بر اینکه به یاد عزیزانمان بوده ایم و جای آن ها در این سفر خالی بوده است.
  • دارای 0 لایک

کاربران

2 دوست
در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند متولد ۱۵ مرداد ۱۳۶۷
7 دوست
در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند متولد ۲۰ اسفند ۱۳۷۲
1 دوست
در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند متولد ۱۶ بهمن ۱۳۶۰
0 دوست
در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند متولد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳
15 دوست
در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند متولد ۲۸ مرداد ۱۳۴۸
34 دوست
در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند متولد ۱۰ فروردین ۱۳۷۵
0 دوست
دکتری و بالاتر دارد از مدیترانه شرقی با رشته داروسازی در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند در green house کار میکند در سمت manager متولد ۰۱ فروردین ۱۳۷۶
0 دوست
در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۸۰
0 دوست
در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۳
1 دوست
در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند متولد ۲۸ دی ۱۳۶۹
0 دوست
در آذربایجان شرقی > تبریز زندگی میکند متولد ۱۶ آذر ۱۳۷۲
0 دوست
در اردبیل > تبریز زندگی میکند متولد ۱۷ بهمن ۱۳۷۱

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر