رمز را فراموش کرده اید؟

تنهایی

بلاگ ها

تنهاییی
تنــــــهایی ﯾﻌﻨـے: ﻫـﺪﻓـﻮﻥ ••• ﻗﻔــــﻞ ﺭﻭ ﯾــﻪ ﻣـــﻮﺯﯾـــــ??
  • دارای 5 لایک
تنهایی محسن ..
" تنهایی " </
  • دارای 3 لایک
تقدیر من.....
رفت…!!! خجالت کشیدم بگویم:گند زدی به تمام باورهایم!!! غرورم نگذاشت ?
  • دارای 4 لایک
روزگار غریب....
روزگار غریبی است … <span style="font-size: 14p
  • دارای 5 لایک
تنهایی
کاش می شد دنیا را تا کرد و گوشه ای گذاشت ، مثل جانماز مادر !
  • دارای 5 لایک
مادر...
❤️   &nb
  • دارای 4 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر