رمز را فراموش کرده اید؟

تهران

بلاگ ها

صنایع دستی تهران
صنایع دستی تهران <img class="imgpanel" title="صنایع دستی ته
  • دارای 3 لایک
آشنایی با سوغات برخی از شهرهای ایران
یکی از زیباترین آداب و رسوم مردم ایران خرید سوغاتی و گرفتن هدیه از سفر است. این سوغات ها گواهی، است بر اینکه به یاد عزیزانمان بوده ایم و جای آن ها در این سفر خالی بوده است.
  • دارای 0 لایک

کاربران

0 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۱۵ شهریور ۱۳۵۸
0 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۶۹
22 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۲۵ شهریور ۱۳۶۷
0 دوست
در تهران > کرج زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۳۰
6 دوست
دیپلم دارد از دبیرستان بعثت با رشته اقتصاد اجتماعی در تهران > تهران زندگی میکند در نظافتچی کار میکند در سمت کارگر متولد ۰۱ اردیبهشت ۱۳۴۹
0 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۱۵ مهر ۱۳۷۵
0 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۲۸ شهریور ۱۳۳۶
9 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۰۱ مهر ۱۳۶۶
1 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۶۵
1 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۱۲ تیر ۱۳۸۰
24 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۰۴ تیر ۱۳۷۷
0 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۲۸ مرداد ۱۳۷۵

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر