رمز را فراموش کرده اید؟

تهران

بلاگ ها

صنایع دستی تهران
صنایع دستی تهران <img class="imgpanel" title="صنایع دستی ته
  • دارای 3 لایک
آشنایی با سوغات برخی از شهرهای ایران
یکی از زیباترین آداب و رسوم مردم ایران خرید سوغاتی و گرفتن هدیه از سفر است. این سوغات ها گواهی، است بر اینکه به یاد عزیزانمان بوده ایم و جای آن ها در این سفر خالی بوده است.
  • دارای 0 لایک

کاربران

1 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۶۵
20 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۲۵ شهریور ۱۳۶۷
0 دوست
در تهران > کرج زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۳۰
1 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۱۲ تیر ۱۳۸۰
24 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۰۴ تیر ۱۳۷۷
0 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۲۸ مرداد ۱۳۷۵
0 دوست
در تهران > ... زندگی میکند متولد ۱۲ تیر ۱۳۹۰
9 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۰۱ مهر ۱۳۶۶
6 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۲۶ آبان ۱۳۷۴
3 دوست
در تهران > ------- زندگی میکند متولد ۱۵ شهریور ۱۳۷۵
0 دوست
لیسانس دارد از شریف با رشته مهندسی در تهران > Tehran زندگی میکند در مهندس کار میکند در سمت مهندس متولد ۰۱ فروردین ۱۳۷۰
31 دوست
در تهران > رودهن زندگی میکند متولد ۲۹ اسفند ۱۳۷۹

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر