رمز را فراموش کرده اید؟

تهران

بلاگ ها

صنایع دستی تهران
صنایع دستی تهران <img class="imgpanel" title="صنایع دستی ته
  • دارای 3 لایک
آشنایی با سوغات برخی از شهرهای ایران
یکی از زیباترین آداب و رسوم مردم ایران خرید سوغاتی و گرفتن هدیه از سفر است. این سوغات ها گواهی، است بر اینکه به یاد عزیزانمان بوده ایم و جای آن ها در این سفر خالی بوده است.
  • دارای 0 لایک

کاربران

1 دوست
در تهران > ری زندگی میکند متولد ۰۵ اردیبهشت ۱۳۶۷
10 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۱۲ تیر ۱۳۸۰
0 دوست
در تهران > 021 زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۶۶
6 دوست
لیسانس دارد از تی جی در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۲۷ تیر ۱۳۷۴
2 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۱۸ آذر ۱۳۶۵
2 دوست
در تهران > jivhk زندگی میکند متولد ۰۹ شهریور ۱۳۳۰
4 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۱۱ مرداد ۱۳۷۷
0 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۶۵
0 دوست
در تهران > کرج زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۳۰
8 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۲۶ آبان ۱۳۷۴
0 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۱۹ فروردین ۱۳۶۵
0 دوست
در تهران > تهران زندگی میکند متولد ۰۸ اسفند ۱۳۵۳

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر