رمز را فراموش کرده اید؟

جدایی

بلاگ ها

فراغ قت
جدا که شدیم ، هر دو به یه احساس رسیدیم تو ب “فراغت” ، من به “فراقت” یک حرف که مهم نیست !
کلمات کلیدی: ,,,,
  • دارای 5 لایک
فقط جداییییی.
همـیشـه اویـی کـه وقـت جـدایــی بــیشـتـر زجه مـیـزند عاشـق ترنـمـیـتـواندبـاشـد... و امـا اویـی کـه وقـت تـنـها مـانـدنـش التـماس نمـیکـنـد راه را بـاز مـیــگـذارد پا پیــچ عشـق رفـتـنـی اش نمـیــشـود نـمـیــتـوانــد آدم ب
  • دارای 1 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر