رمز را فراموش کرده اید؟

خندید

بلاگ ها

دنیارا نگه دارید
می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گریستم ، گفتند بهانه است خندیدم ، گفتند دیوانه است دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !
  • دارای 4 لایک
دوست دارم
من #تو را با تمام ضعـ؋ـ‌هایت، پرقدرت دوωـت دارم! <span style="color: #000080; fo
  • دارای 9 لایک
تو دوبار به دنیا نم آیی!
یکجایی باید دست از گذشته بکشی، «آمد، بود، خندید، رفت» را از حافظه ات پاک کنی.  جایی با
کلمات کلیدی: ,,,,
  • دارای 7 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر