رمز را فراموش کرده اید؟

دیدم

بلاگ ها

دنیارا نگه دارید
می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گریستم ، گفتند بهانه است خندیدم ، گفتند دیوانه است دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !
  • دارای 4 لایک
انچه دیدم
از آنچه دیدم گفتم و با طعنه خندیدند بینایی ام‌ در جمع کوران حاصلش غم بود
کلمات کلیدی: ,,,,,
  • دارای 4 لایک
بخواهمت
گفتم که بخواهمت به هر اصراری شاید که خودت هم قدمی برداری گفتی که بخاطر من از من بگذر دیدم که تو لعنتی تر از هر باری
  • دارای 4 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر