رمز را فراموش کرده اید؟

رقص

بلاگ ها

زندگی ست دیگر....
ندگی ست دیگر ... همیشه که همه ی رنگ‌هایش جور نیست ... همه سازهایش کوک نیست ... باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ... حتی با ناکوک تر?
  • دارای 5 لایک
رقص درون...
هر آدمی در درون خود یک رقص دارد که باید کشف شود... وقتی که رقص درونت را پیدا کردی به شعف وصف ناپذیردست پیدا می کنی ... که همان راه رهاییست...نگاه کن... خورشید با عشق می رقصد...
  • دارای 4 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر