رمز را فراموش کرده اید؟

رنگ

بلاگ ها

هوایی شده ام!
هوایی شده ام! <h1 ti
  • دارای 8 لایک
زندگی
چای که مرغوب نباشد چیزی به آن اضافه می کنم: چوب دارچینی، هِلی، نباتی، شده چند پَر بهار نارنج، <span style="font-size: 14pt;"
  • دارای 6 لایک
رنگ خدا
مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم و نــه دیگـــر در جــوار خ
  • دارای 1 لایک
اضافی....
از يك جايى به بعد خودَت "اضافى" بودن در رابطه را احساس ميكنى! گاهى زمين و زمان دست به دست هم ميدهند تا حالى ات كنند، كه ببين "فلانى" از اين جا به بعد، بود و نبودِ تو فرقى به حالِ مخاطبت ندارد كه ندارد!
  • دارای 0 لایک

کاربران

0 دوست
در البرز > شهرفرنگ زندگی میکند متولد ۰۱ خرداد ۱۳۶۶

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر