رمز را فراموش کرده اید؟

روزم

بلاگ ها

زمانی...
مرا زمانی از دست دادی که میان روزمرگی هایت گم شده بودی و تو فرصت آن را نداشتی که دلتنگ باشی، عجب از من ، تمام دلمشغولی ام تو بو
  • دارای 1 لایک
حال و روزم خوش نیست
حال و روزم خوش نیست خودم را بغل میکنم و راه میروم .. دلم بی صبرانه آغوشی بزرگ و امن را آرزو میکند .... جایی که بتوان زار زد .. بی توضیح بی نگرانی .. ... دلم می خواهد بداند چه چیزی گلویم را سفت گرفته و رها نمیکند ..... کسی که بداند چرا مست
  • دارای 4 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر