رمز را فراموش کرده اید؟

روزگار

بلاگ ها

روزگار
من مانده ام به پای تو و روزگار تو  ای آ
  • دارای 4 لایک
روزگار....
مــواظب خوبی ‌هـایت بـاش.. روزگــــار.. دلســوز ڪسی نیست </sp
  • دارای 7 لایک
روزگار غریب....
روزگار غریبی است … <span style="font-size: 14p
  • دارای 5 لایک
تو....
تو چه میفهمی از روزگارم…؟ از دل تنگی هایم؟ گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم… میفهمی؟ فقط خوابت را..
کلمات کلیدی: ,,,,
  • دارای 5 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر