رمز را فراموش کرده اید؟

غول

بلاگ ها

"غول بی شاخ و دم"
<p style="margin: 6px 0px; display: block; color: #141823; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19px;
  • دارای 9 لایک
زمانی...
مرا زمانی از دست دادی که میان روزمرگی هایت گم شده بودی و تو فرصت آن را نداشتی که دلتنگ باشی، عجب از من ، تمام دلمشغولی ام تو بو
  • دارای 1 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر