رمز را فراموش کرده اید؟

فقر

بلاگ ها

فقر چیست
ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﺩﻭﺗﺎ ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﺮﺍﺏ
  • دارای 0 لایک
بیچاره فقر
رفته بودم میوه فروشى آقای مسنی که از دستهای پینه بسته اش به نظر می آمد کارگراست یک کیسه پر از زردآلوی د
کلمات کلیدی: ,,,,
  • دارای 7 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر