رمز را فراموش کرده اید؟

قزوین

بلاگ ها

سوغات تعدادی از شهرهای ایران
یکی از زیباترین آداب و رسوم مردم ایران خرید سوغاتی و گرفتن هدیه از سفر است. این سوغات ها گواهی، است بر اینکه به یاد عزیزانمان بوده ایم و جای آن ها در این سفر خالی بوده است.
  • دارای 0 لایک

کاربران

0 دوست
در قزوین > قزوین زندگی میکند متولد ۲۰ مرداد ۱۳۵۲
1 دوست
در قزوین > تهران زندگی میکند متولد ۱۰ دی ۱۳۶۳
0 دوست
در قزوین > قزوین زندگی میکند متولد ۰۸ آذر ۱۳۶۷
0 دوست
در قزوین > قزوین زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۶۰
0 دوست
در قزوین > تاکستان زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۷۲

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر