رمز را فراموش کرده اید؟

پوست

بلاگ ها

بلاگ 2
سرخ پوستان از رییس جدید می پرسند : آیا زمستان سختی در پیش است؟ رییس جوان قبیله که نمی دانست چه جوابی بدهد می گوید : برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید. سپس به سازمان هواشناسی کشور زنگ می زند : آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟<br
  • دارای 6 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر