رمز را فراموش کرده اید؟

که

بلاگ ها

من آن ستاره‌ی نامرئی‌ام که دیده نشد
من آن ستاره‌ی نامرئی‌ام که دیده نشد صدای گریه‌ی تنهاییش شنیده نشد
  • دارای 6 لایک
بخواهمت
گفتم که بخواهمت به هر اصراری شاید که خودت هم قدمی برداری گفتی که بخاطر من از من بگذر دیدم که تو لعنتی تر از هر باری
  • دارای 4 لایک

کاربران

هیچ مطلبی.

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر