رمز را فراموش کرده اید؟

گلستان

بلاگ ها

#ابراهیم_گلستان
آدم که پیش خود سرافکنده باشد دیگر تمام شده است، هزار بار گفته بود که زندگی یک تخته پاره در دسترس دارد که اگر آن را گم کند، با سنگینی درد شرمساری غرق خواهد شد. غرقی سرد و تاریک و نکبتی. غرقی که در وجدان آدمی روی می دهد. آدم که پیش خودش گم شود، پ
  • دارای 3 لایک

کاربران

0 دوست
در گلستان > گرگان زندگی میکند متولد ۰۱ فروردین ۱۳۶۰
0 دوست
در گلستان > گنبد زندگی میکند متولد ۱۱ آذر ۱۳۷۴
10 دوست
در گلستان > گرگان زندگی میکند متولد ۲۳ آبان ۱۳۶۶
0 دوست
در گلستان > گرگان زندگی میکند متولد ۲۵ دی ۱۳۷۲
0 دوست
در گلستان > کردکوی زندگی میکند متولد ۱۹ مهر ۱۳۶۹
4 دوست
در گلستان > .......... زندگی میکند متولد ۲۹ مرداد ۱۳۷۱
40 دوست
فوق دیپلم دارد از gorgan با رشته عمران در گلستان > gorgan زندگی میکند در اجرای طرح های عمرانی کار میکند در سمت کارفرما متولد ۲۳ آبان ۱۳۶۶
1 دوست
در گلستان > g,,,,,,,,,,,,,,, زندگی میکند متولد ۱۵ فروردین ۱۳۶۳
1 دوست
در گلستان > gorgan زندگی میکند متولد ۱۵ فروردین ۱۳۶۷
1 دوست
در گلستان > mojen زندگی میکند متولد ۲۸ دی ۱۳۶۲
1 دوست
در گلستان > gorgan زندگی میکند متولد ۲۰ شهریور ۱۳۷۲
16 دوست
در گلستان > gorgan زندگی میکند متولد ۲۹ مرداد ۱۳۷۱

بحث ها

هیچ مطلبی. نمایش بیشتر