رمز را فراموش کرده اید؟
ali فریــاد میـزند:
میزنیم سلامتی هر چی ادم تک پر که همیشه تک بودیم الانم تکیم| - در تاریخ: ۰۷, آبان, ۹۷ ساعت ۱۴:۱۰
ali ramiz
ali ramiz
۳۱, فروردین, ۹۸ همه

شعردو پهلو

ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ تو ﻣﺎﻧﺪﻩ
آﻥ ﺷﺐ که ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻡ
ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ؟

ﮔﻔﺘﻢ که ﺑﺨﻮﺭ ﺍﯾﻨﺮﺍ
ﺳﺮﺥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺏ ﺍﺳﺖ
ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺐ ﺧﻮﺩﻡ ﭼﯿﺪﻡ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﻮﺍﺭ

ﺧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﺧﻮﺷﺖ آﻣﺪ
ﺧﻨﺪﻩ به ﻟﺒﺖ آﻣﺪ

ادامه متن...

ali ramiz
ali ramiz
۲۹, آبان, ۹۷ همه

بی تفاوتی نسبت به همسر

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ...

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ...
ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ...
ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ...
ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ با شماره ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ... ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎ
ادامه متن...

ali ramiz
ali ramiz
۱۳, آبان, ۹۷ همه

دلم پرواز میخواهد

تکرار...


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۱۳, آبان, ۹۷ همه

ldfhvkn leg lk

ابرها...


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۹, آبان, ۹۷ همه

بخواهمت

گفتم که بخواهمت به هر اصراری

شاید که خودت هم قدمی برداری

گفتی که بخاطر من از من بگذر

دیدم که تو لعنتی تر از هر باری


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۹, آبان, ۹۷ همه

انچه دیدم

از آنچه دیدم گفتم و
با طعنه خندیدند

بینایی ام‌
در جمع کوران
حاصلش غم بود


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۹, آبان, ۹۷ همه

باشعر

با شعر مگر که بشکند قفل سکوت

دنیـــای بدون شعر یعنـی برهوت
با شعر مگر که بشکند قفل سکوت

دنیـــای بدون شعر یعنـی برهوت


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

دنیارا نگه دارید

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستایش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گریستم ، گفتند بهانه است
خندیدم ، گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

زندگی

زندگی زیباست

زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست

بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزند


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

دوست و دشمن

از دوست جدید رازت را پنهان کن

از دشمن قدیمی که طرح دوستی

دوباره با تو ریخته خنجرت را …


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

صبورباش

صبور باش چيزهاى خوب زمان ميبرد امپراطوری ها يك روزه ساخته نميشوندصبور باش چيزهاى خوب زمان ميبرد امپراطوری ها يك روزه ساخته نميشوند


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

هیچ وقت

هیچ وقت
یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

داشته هایت

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید
مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت…


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

گل شمعدانی

گمان می کنم هر آدمی

باید پشت پنجره ی اتاقش،

یک گلدان گل شمعدانی

داشته باشد،

که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد،


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

زندگی

ما به این دلیل روی کره ی زمین زندگی می کنیم که از زندگی لذت ببریم

به حرف های کسانی که به شما چیزی غیر از این می گویند گوش ندهید


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

همدم

تنهایے تان را با ڪسے

قسمت ڪنید

ڪه سال ها بعد ،

شما را همین گونه ڪه هستید

دوستـــــ بدارد

با موے سپیدتان ،


ادامه متن...
ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

قانون اول

آره اقاجون اینجوریاس
ادامه متن...

ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

خدانکند

                                     

خدا نکند که کسی
ادامه متن...

ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

قضاوت

 به دنیا نیامده‌ایم که چوب قضاوت به دست بگیریم و سر هر راه و بی‌راهی مردم را قضاوت کنیم. ما مرکز دنیا نیستیم‌، حتی اگر این به نظرمان برسد. ما لبریز از اشتباهات و کمبود‌هایی هستیم که دیگران را به خاطرش تحقیر می‌کنیم..
ادامه متن...

ali ramiz
ali ramiz
۰۷, آبان, ۹۷ همه

حکایت من

       

حکایت من حکایت کسی است که عاشق دریا بود اما قایق نداشت... دلباخته سفر بود، همسفر نداشت... حکایت کسی که زخم داشت ولی ناله نکرد... گریه کرد اما اشک نریخت...

اما حکایت تو حکایت نامهربونی هاست
ادامه متن...